Obaveza vođenja „robno-materijalnog knjigovodstva“

Sva pravna lica i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, a obveznici su Zakona o računovodstvu, imaju obavezu vođenja „robno-materijalnog knjigovodstva“

Obaveza vođenja pomoćnih knjiga koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku i iskazivanje u količinama i novčanim iznosima (tzv. „robno-materijalno knjigovodstvo“) odnosi se na sva pravna lica, odnosno preduzetnike koji su obveznici primene Zakona, uključujući i preduzetnike (mikro pravna lica) koji se bave trgovinom na malo. Način na koji će se ta evidencija fizički voditi u okviru maloprodajnog objekta, kod računovođe ili na drugom mestu, pitanje je koje svako pravno lice, odnosno preduzetnik treba da uredi.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00039/2019-16 od 16.5.2019.godine).

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje:Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 11. stav 8. Zakona propisano je da su pomoćne knjige analitičke evidencije koje se vode odvojeno za nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, dugoročne finansijske plasmane, zalihe, potraživanja, obaveze i dr.

Saglasno stavu 9. ovog člana definisano je da se pomoćne knjige koje se o dnose na imovinu u materijalnom obliku iskazuju u količinama i novčanim iznosima.

Dakle, evidencija o količinama i vrednosti zaliha jeste vrsta pomoćne evidencije („robno-materijalno knjigovodstvo“). Način na koji će se ta evidencija fizički voditi u okviru maloprodajnog objekta, kod računovođe ili na drugom mestu, pitanje je koje svako pravno lice, odnosno preduzetnik treba da uredi.

Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da se obaveza vođenja pomoćnih knjiga koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku i iskazivanje u količinama i novčanim iznosima (tzv. „robno-materijalno knjigovodstvo“) odnosi na sva pravna lica, odnosno preduzetnike koji su obveznici primene Zakona, uključujući i preduzetnike (mikro pravna lica) koji se bave trgovinom na malo.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović