Popunjavanje i dostavljanje Obrasca PB – 1 za 2018. godinu

Rok za dostavljanje Obrasca PB – 1 za 2018. godinu je 01. 07. 2019. godine, u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza.

Na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je poslednji put izmenjen i objavljen („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018.), doneti su i novi podzakonski akti:

  • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016 i 8/2019 – u daljem tekstu: Pravilnik);
  • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/2015, 101/2016 i 8/2019 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskoj prijavi);
  • Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/2004 i 99/2010, 104/2018 i 8/2019 – dalje: Pravilnik o amortizaciji);

Za popunjavanje Obrasca PB – 1 neophodno je primeniti i sledeće propise:

  • Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 8/2014 -dalje: Pravilnik o transfernim cenama);
  • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017 18/2018 – dalje: Pravilnik o kamatnim stopama);
  • Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 41/2015 – dalje: Pravilnik za stalne poslovne jedinice);
  • Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod („Sl. glasnik RS“, br. 9/2002 78/2018);
  • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 60/2014, 41/2015 i 53/2015 ).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović