Počela je registracija stvarnih vlasnika kapitala – krajnji rok je 31. 01. 2019.

Agencija za privredne registre Srbije uspostavila je sistem za evidentranje stvarnih vlasnika kapitala u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u skladu sa Zakonom o evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018).

Ova obaveza odnosi se na sva pravna lica i druge obveznike koji su registrovani zaključno sa 31. 12. 2018. godine. Krajnji rok za evidentiranje stvarnih vlasnika kapitala je 31. 01. 019. godine. Donet je i Pravilnk o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika registrovanog subjekta („Sl. glasnik RS“, br. 94/2018).

 Obveznici registracije stvarnih vlasnika kapitala su:

1) privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;

2) zadruge;

3) ogranke stranih privrednih društava;

4) poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;

5) fondacije i zadužbine;

6) ustanove;

7) predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović