Fiskalna kasa je obavezna prilikom iznajmljivanja vozila fizičkim licima

Privredno društvo koje ostvari promet pružanjem usluge iznajmljivanja i lizinga automobila i lakih motornih vozila fizičkim licima, u okviru delatnosti 77.11 (Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila) u obavezi je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00645/2018-04od 6.12.2018. godine)

 „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014 – dalje: Uredba) propisane su delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, privredno društvo koje ostvari promet pružanjem usluge iznajmljivanja i lizinga automobila i lakih motornih vozila fizičkim licima, u okviru delatnost 77.11 (Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila) u obavezi je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, saglasno navedenoj Uredbi, nezavisno od činjenice da li naknadu za pružene usluge snosi fizičko lice, odnosno naknadu za pružene usluge fizičkom licu snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja.

Pri tome napominjemo, privredni subjekt koji ostvaruje promet pružanjem usluge iznajmljivanja i lizinga automobila i lakih motornih vozila u okviru gore navedene delatnosti, drugim privrednim subjektima (pravnim licima i preduzetnicima) nema obavezu evidentiranja tako ostvarenog prometa preko fiskalne kase, saglasno navedenoj odredbi Zakona.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović