Smanjena je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti sa 1,5% na 0,75%

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine i koji je stupio na snagu 16. decembra 2018. godine, smanjena je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – sa 1,5 na 0,75 % koja se plaća isključivo iz osnovice, odnosno na teret primaoca prihoda

Poslodavci su dužni da doprinose, obračunavaju i uplate istovremeno sa isplatom zarade, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja, što znači da prilikom isplate zarade za decembar mesec 2018. godine u januaru 2019.godine, obračunavaju i plaćaju doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75%, i to na teret zaposlenog (iz zarade), dok je poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca (na teret zarade).

Prilikom isplate zarade za decembar mesec 2018. godine, a koju poslodavac isplaćuje u januaru 2019. godine, primenjuje neoporezivi iznos od 15.000 dinara koji važi do 31.01.2019. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!