Promet dobara iz oblasti građevinarsta državnim organima i jedinici lokalne samouprave - Biljana Trifunović

Promet dobara iz oblasti građevinarsta državnim organima i jedinici lokalne samouprave

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluge iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV izvrši jedinici lokalne samouprave

Kada obveznik PDV izvrši promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva licu iz člana 9. stav 1. Zakona (nezavisno od toga da li je lice iz člana 9. stav 1. Zakona obveznik PDV ili ne), u konkretnom slučaju jedinici lokalne samouprave, odnosno organu jedinice lokalne samouprave, poreski dužnik za taj promet je lice iz člana 9. stav 1. Zakona.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-828/2018-04 od 22.10.2018. godine).

 

 “Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva.

Saglasno navedenom, kada obveznik PDV izvrši promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona licu iz člana 9. stav 1. Zakona (nezavisno od toga da li je lice iz člana 9. stav 1. Zakona obveznik PDV ili ne), u konkretnom slučaju jedinici lokalne samouprave, odnosno organu jedinice lokalne samouprave, poreski dužnik za taj promet je lice iz člana 9. stav 1. Zakona. Naime, činjenica da jedinice lokalne samouprave, odnosno organi jedinica lokalne samouprave nisu poreski obveznici za određeni promet dobara i usluga u skladu sa Zakonom, nema uticaj na njihovu obavezu da za promet dobara ili usluga iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, koji im izvrši obveznik PDV, obračunaju i plate obračunati PDV kao poreski dužnici.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!