Poreska prijava na imovinu može se podneti preko javnog beležnika

Za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nastale u vezi sa prometom nepokretnosti proširen je način na koji poreski obveznik može podneti poreske prijave tako što je, pored mogućnosti da poresku prijavu podnese elektronskim putem ili u pismenom obliku (neposredno ili putem pošte i preko ovlašćenog lica), poreski obveznik može podneti preko javnog beležnika.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00387/2018-04 od 5.9.2018. godine).

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović