Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2018, 66/2018 i 86/2018)

Član 1

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2018. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Član 2

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara. Odobrenjem zahteva za uvećanje aproprijacije iz dodatnih ostalih izvora prihoda i primanja, broj 401-00-00871/16/2018-05 od strane nadležnog organa Ministarstva finansija dana 31. oktobra 2018. godine pod brojem 7722, na Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva iz izvora 12 u iznosu od 150.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 950.000.000 dinara, koja se raspoređuju ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 21.268.248.000 dinara. Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-2850/2018 od 8. avgusta 2018. godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 20.368.248.000 dinara, od koji se iznos od 20.168.248.000 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Ruralni razvoj, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 5.250.778.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-2850/2018 od 8. avgusta 2018. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Odobrenjem zahteva za otvaranjem i uvećanjem aproprijacije iz dodatnih ostalih izvora prihoda i primanja broj: 401-00-00871/15/2018-05 od strane nadležnog organa Ministarstva finansija dana 30. oktobra 2018. godine pod brojem 7359 na Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Ruralni razvoj, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu od 256.622.266 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 6.407.400.266 dinara, od čega 6.150.778.000 dinara iz izvora 01 – Prihodi budžeta i 256.622.266 dinara iz izvora 13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 255.350.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 2.434.260.000 dinara, od čega 608.565.000 dinara budžetskih sredstava i 1.825.695.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Član 3

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe iznos od 290.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu kreditne podrške iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe iznos od 4.780.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu direktnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: premiju za mleko; osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju; regrese za đubrivo; regrese za gorivo; podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih tovnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditeljskih kokošaka teškog tipa, roditeljskih kokošaka lakog tipa, roditeljskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; krave za uzgoj teladi za tov; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe iznos od 3.207.957.109 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu mera ruralnog razvoja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja; podršku za investicije u nabavku novih mašina i opreme kao i kvalitetnih priplodnih grla; podršku za investicije u nabavku novih traktora; podršku investicijama u izgradnju i opremanje objekata; podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino; nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa; regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje; organsku biljnu i stočarsku proizvodnju; očuvanje biljnih genetičkih resursa; očuvanje životinjskih genetičkih resursa; unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima; podršku mladima u ruralnim područjima; uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla; diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na gazdinstvu; razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju; podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi; realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe iznos od 6.219.466 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu posebnih podsticaja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu – mere selekcije; podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi); podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju; realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe iznos od 1.000.000.000 dinara, od čega 250.000.000 dinara budžetskih sredstava i 750.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, raspodeljuje se za zahteve po osnovu IPARD podsticaja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini.

Član 4

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;

2) mere ruralnog razvoja;

3) kreditnu podršku u poljoprivredi;

4) posebne podsticaje;

5) IPARD podsticaje.

Član 5

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 15.388.248.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 6.189.540.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 4.343.208.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.224.999.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 10.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 470.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 1.000 dinara;

8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 150.000.000 dinara;

9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Član 6

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 4.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 720 dinara po košnici;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;

19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

Član 7

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 8

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 3.199.443.157 dinara od čega 2.942.820.891,15 dinara iz izvora 01 i 256.622.266 dinara iz izvora 13.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 1.961.441.157 dinara od čega 1.704.818.891 dinara iz izvora 01 i 256.622.266 dinara iz izvora 13, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 1.712.620.266 dinara od čega 1.455.998.000 dinara iz izvora 01 i 256.622.266 dinara iz izvora 13, od čega za:

– podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 280.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.432.620.266 dinara, od čega 1.175.998.000 dinara iz izvora 01 i 256.622.266 dinara iz izvora 13, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 400.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 250.000.000 dinara, za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 150.000.000 dinara i za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 632.620.266 dinara od čega 375.998.000 dinara iz izvora 01 i 256.622.266 dinara iz izvora 13;

(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 98.820.891 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 320.891 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, kao i proizvodnje vina, jakih alkoholnih pića i piva u iznosu od 95.500.000 dinara;

(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 150.000.000 dinara;

2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 254.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 110.000.000 dinara, od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 9.000.000 dinara,

– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 101.000.000 dinara;

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 144.000.000 dinara, od čega za:

– očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 2.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 140.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 595.500.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 500.000 dinara;

(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 500.000.000 dinara;

(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 95.000.000 dinara, od čega za:

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 5.000.000 dinara,

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od 90.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 2.000 dinara, i to za:

(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 1.000 dinara;

(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 1.000 dinara.

5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 388.500.000 dinara, i to za:

(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 40.000.000 dinara,

(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 348.500.000 dinara.

Član 9

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (2) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 55% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1), podtačka (2) alineje druga i treća, tačka 3) podtač. (1) i (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 75% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineje prva i treća, tač. 4) i 5) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 70% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja druga ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja druga ove uredbe isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

7) domaći – brdski konj i nonius (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi i priplodne nazimice) u iznosu od 5.000 dinara po grlu;

11) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i karakačanska) i čokanska cigaja (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

12) balkanska koza (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

13) živina – somborska kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.

Član 10

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 660.000.000 dinara.

Član 12

Podsticaji za kreditnu podršku u poljoprivredi iz člana 11. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 13

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 217.130.534 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 140.000.000 dinara;

2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 5.000.000 dinara;

3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 72.130.534 dinara.

Član 14

Posebni podsticaji iz člana 13. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 15

Obim sredstava za IPARD podsticaje iznosi 1.434.260.000 dinara od čega 358.565.000 dinara budžetskih sredstava i 1.075.695.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Član 16

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.

Član 17

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe.

Član 18

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović