Primer: odluke,  obračuna i knjiženja isplate međudividende - Biljana Trifunović

Primer: odluke,  obračuna i knjiženja isplate međudividende

Privredno društvo je sastavilo privremeni  finansijski izveštaj za period 01. 01. – 30. 09. 2018. godine, i utvrđena je dobit  za taj period u iznosu od 2.000.000 dinara.  Skupština društva, donela je odluku o isplati  međudividenda vlasniku društva u iznosu od 1.000.000 neto. Prilikom isplate međudividende, obračunat je i plaćen porez na prihode od kapitala.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!