Isplata međudividende vlasnicima kapitala – pravnim i fizičkim licima - Biljana Trifunović

Isplata međudividende vlasnicima kapitala – pravnim i fizičkim licima

Isplata međudividende i dividende vlasnicima kapitala isplaćuje se na osnovu odluke o raspodeli ostvarene dobiti i to:

isplata dividende iz dobiti ostvarene u prethodnoj poslovnoj godini, koja se vrši na osnovu odluke o isplati dividende ili

kao isplata privremene dividende, odnosno međudividende, koja se prema odredbi člana 273. Zakona o privrednim društvima, može vršiti u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine.

Međudividenda može se isplatiti ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) Potrebno je sačiniti kompletan izveštaji o poslovanju društva i njegovim finansijskim rezultatima  koji nedvosmisleno potvrditi  da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za isplatu  međudividende;

2) Privredna društva koja posluju duže, u slučaju da  isplaćuju međudividendu iznos međudividende koji se isplaćuje ne može da bude  veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene.  Ukoliko je privredno društvo imalo iskazane gubitke iz ranijeg perioda potrebno je prvo da se pokrije gubitke, ukoliko je statutom utvrđeno da se izdvaja određeni procenat za rezerve od utvrđene dobiti, i tu sumu obuhvatiti i umanjiti od sume za isplatu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!