Vođenje poslovnih knjiga

MOGUĆNOST POVERAVANJA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA MATIČNOM PRAVNOM LICU KOJE NEMA REGISTROVANU PRETEŽNU DELATNOST ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Pravno lice može pružati usluge vođenja poslovnih knjiga (iako nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga), pod uslovom da te usluge pruža isključivo povezanom pravnom licu u okviru grupe kojoj i to pravno lice pripada, ali ne i drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-790/2018-16 od 11.10.2018. godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu koji nam je dostavljen, između ostalog, navedeno je sledeće:

  • Preduzeće „X“ je osnivač privrednog društva „Y“ sa udelom od 100%. Ovo zavisno društvo ima sedište na istoj adresi i iste zakonske zastupnike kao osnivač. Društvo osnivač ima svoju službu finansija i računovodstva i lice odgovorno za vođenje poslovnih knjiga;
  • Pitanje: da li zavisno društvo „Y“ može poveriti vođenje poslovnih knjiga matičnom društvu „X“ i regulisati to Ugovorom, s obzirom da društvo (osnivač) nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, uz napomenu da bi usluge vođenja poslovnih knjiga društvo pružalo isključivo pravnom licu čiji je osnivač?

Odredbama člana 14. Zakona, propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Odredbama člana 15. stav 1. Zakona propisano je da vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.

Imajući u vidu navedeno, iako Zakon zahteva da usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja mogu biti poverene privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, mišljenja smo da u konkretnom slučaju, pravno lice može pružati usluge vođenja poslovnih knjiga (iako nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga), pod uslovom da te usluge pruža isključivo povezanom pravnom licu u okviru grupe kojoj i to pravno lice pripada, ali ne i drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović