Uzimanje dobara za poslovne svrhe obveznika PDV

 

NEPOSTOJANJE OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA PO OSNOVU UZIMANJA DOBARA ZA POSLOVNE SVRHE OBVEZNIKA PDV

Kada se radi o uzimanju dobara za poslovne svrhe obveznika PDV, koje se ne smatra prometom dobara, u tom slučaju ne izdaje se račun iz člana 42. Zakona. Ako obveznik PDV za isporuke dobara između svojih poslovnih celina izdaje interne račune, takvi računi, ne smatraju se računima u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona. U internim računima ne iskazuje se PDV.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-163/2018-04 od 4.9.2018. godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

“Obveznik PDV koji vrši promet dobara ili usluga drugom obvezniku PDV dužan je da za izvršeni promet izda račun. Međutim, kada se radi o uzimanju dobara za poslovne svrhe obveznika PDV, koje se ne smatra prometom dobara u skladu sa Zakonom, u tom slučaju ne izdaje se račun iz člana 42. Zakona. Pored toga, ako obveznik PDV za isporuke dobara između svojih poslovnih celina izdaje interne račune, takvi računi, u skladu sa odredbom člana 26. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, ne smatraju se računima u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona. U internim računima ne iskazuje se PDV.

Kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta, u konkretnom slučaju pumpe, uzima dobra (naftu i naftne derivate) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti, prema našem mišljenju, takvo uzimanje dobara u cilju obavljanja delatnosti nije dužan da evidentira preko fiskalne kase, s obzirom da se ovakvo uzimanje dobara ne smatra prometom u smislu člana 3. Zakona.

Takođe, iz gore navedenog proizilazi da je privredni subjekt dužan da za tako uzeta dobra izvrši razduženje maloprodajnog objekta i internim računom zaduži mesto troška u privrednom subjektu po nabavnoj ceni, u skladu sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i revizije.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović