Pravo na refakciju akcize na derivate nafte

POSTOJANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ STVARI U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU, U SLUČAJU KADA SE JAVNI PREVOZ OBAVLJA LAKIM TERETNIM VOZILIMA DO 3500 KG

 

Privredno društvo koje obavlja domaći javni prevoz stvari u drumskom saobraćaju lakim teretnim vozilima do 3500 kg, na osnovu Privremenog rešenja o dozvoli obavljanja domaćeg javnog prevoza stvari u drumskom saobraćaju, izdatim od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a imajući u vidu da se prema važećim propisima za laka teretna vozila više ne izdaje licenca, može da ostvari pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje se koriste u transportne svrhe.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br 011-00-00600/2018-04 od 30.8.2018 godine).

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović