PDV na uvoz opreme čija se nabavka finansira iz donacije

PORESKI TRETMAN UVOZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE OPREME I POTROŠNOG MATERIJALA, ČIJA SE NABAVKA FINANSIRA IZ SREDSTAVA DONACIJE

 Na uvoz naučno-istraživačke opreme i potrošnog materijala, čija se nabavka finansira iz sredstava donacije, PDV se ne plaća ako je primalac donacije naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa carinskim propisima, kao vlasnik dobara koja se uvoze.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br 011-00-00401/2018-04 od 3.9.2018 godine).

 „U skladu sa odredbom člana 26. stav 1. tačka 1a) Zakona o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć. S tim u vezi, na uvoz dobara, osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i putničkih automobila, koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć, u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći. ne plaća se PDV, pod uslovom da se uvoz navedenih dobara vrši za račun primaoca donacije. Primaoci donacije mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije. Utvrđivanje da li se uvoz dobara vrši u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći vrši nadležni carinski organ. Prema tome, na uvoz naučno-istraživačke opreme i potrošnog materijala, čija se nabavka finansira iz sredstava donacije NATO Komiteta za partnerstvo i kooperativnu bezbednost posredstvom Univerziteta u Šefildu (Velika Britanija), u okviru realizacije programa „Nauka za mir i bezbednost“ i projekta „Poboljšana sigurnost kroz bezbedniju cementaciju opasnih otpada“, PDV se ne plaća ako je Institut za multidisciplinarna istraživanja naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa carinskim propisima, kao vlasnik dobara koja se uvoze, i ako se uvoz u svemu vrši u skladu sa odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, što utvrđuje nadležni carinski organ.”

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović