APR – postupanje u slučaju nedostavljanja finansijskih izveštaja ili izjave o neaktivnosti

POSTUPANJE APR U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA IZJAVE O NEAKTIVNOSTI ILI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU

APR je u obavezi da radi vođenja Registra finansijskih izveštaja i sprovođenja odredaba Zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona, obavlja poslove u obimu i na način definisan ovim zakonom, kao i da podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima u skladu sa kaznenim odredbama Zakona.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-386/2018-16 od 24.8.2018. godine)

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon) uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Zakon o računovodstvu, obavezuje sva Pravna lica I preduzetnike da godišnje finansijske izveštaje dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine.

Takođe, Zakonom je propisano da je pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno da do kraja februara naredne godine dostavi APR-u izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

APR je, radi vođenja Registra finansijskih izveštaja, ovlašćena da prikuplja, evidentira, obrađuje, arhivira i javno objavljuje finansijske izveštaje.

Zakonom, član 46. Stav 1. Tačka 20, propisana je kaznena odredba u vidu privrednog prestupa za pravna lica koja ne dostave APR-u finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju, revizorski izveštaj i ostalu dokumentaciju, i ne dostavi podatke za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim zakonom.

APR u obavezi da radi vođenja Registra finansijskih izveštaja i sprovođenja odredaba Zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona, obavlja poslove u obimu i na način definisan ovim zakonom, kao i da podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima u skladu sa kaznenim odredbama Zakona, ukoliko je došlo do postupanja pravnih lica, odnosno preduzetnika protivno odredbama Zakona.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović