Reklamiranje robe kupljene u maloprodajnom objektu

Prema Zakonu o fiskalnim kasama lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Ukoliko se lice bavi trgovinom na malo posredstvom pošte ili interneta i dobra dostavlja preko lica koja imaju registrovanu delatnost 53 – Poštanske aktivnosti, u tom slučaju nije dužno da promet evidentira preko fiskalne kase. Ali ukoliko dostavu dobara vrši preko lica koje se bavi transportom, u tom slučaju je dužno da prilikom dostave dobara dostavi i fiskalni isečak i da evidentira promet preko fiskalne kase.

U slučaju kada se roba reklamira koja je kupljena u maloprodajnom objektu, potrebno je da se popuni Obrazac NI, kojim se vrši ispravka prometa evidentiranog na fiskalnoj kasi samo u slučaju reklamacije i vraćanja kupljenih dobara. Ispravka se ne može u drugom slučaju raditi kada je već evidentiran promet na fiskalnoj kasi.

Prilikom popunjavanja Obrasca NI, kupac koji reklamira robu treba da da svoj JMBG i nakon što prodavac popuni Obrazac NI, potpiše. Takođe je potrebno u Obrazac NI upisati i ime i prezime kupca koji vrši reklamaciju robe. Ukoliko Obrazac NI ne sadrži navedene podatke i potpis kupca, takav Obrazac je nevažeći.

Ukoliko je pojedinačna vrednost kupljene robe ispod 500 dinara, Obrazac NI ne mora da sadrži podatke kupca koji reklamira robu.

Takođe ukoliko je kupac kupio robu u jednom maloprodajno objektu, a reklmaciju vrši u drugom maloprodajnom objektu istog privrednog subjekta, to može uraditi jedino ukoliko je to u skladu sa poslovnim pravilnikom privrednog subjekta. Osnov za popunjavanje Obrasca NI u drugom maloprodajnom objektu bio fiskalni isečak koji je izdat iz maloprodajnog objekta u kojem je reklamirana roba kupljena, s tim što bi, prema našem mišljenju, i jedan i drugi maloprodajni objekat trebalo da sprovedu poslovne promene koje se odnose na navedenu aktivnost.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00960/2016-04 od 1.6.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović