Promet robe i usluga putem poklon čestitki, vaučera i prepaid kartica

Prema Zakonu o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Čekom se smatraju i poklon čestitke, vaučeri, novčanim bonovima i prepaid karticama. Kada se promet vrši na ovaj način, prema Zakonu o fiskalnim kasama nije dozvoljeno zajedno držati promet ostvaren od prodaje vaučera sa prometom evidentiranim u fiskalnoj kasi od prodaje dobara i usluga, jer u tom slučaju presek stanja ne bi odgovarao stvarnom stanju u fiskalnoj kasi.

Obveznik treba na prodajnom mestu da odvojeno vodi evidenciju o prodatim vaučerima, količini ostvarenog prometa od prodaje  i iznosu uplaćenom na vaučere, u slučaju kada se vaučer može koristiti kao prepaid kartica, odnosno može su uplatiti različit iznos na vaučer.

Iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00266/2017-04 od 31.5.2018. godine

„…privredno društvo koje vrši prodaju poklon čestitki (poklon vaučera) uz naknadu, po utvrđenoj vrednosti poklon čestitke kojom donosilac (kupac) u maloprodajnim objektima privrednog društva može kupovati robu do utvrđene vrednosti poklon čestitke, nije dužno da tako ostvaren evidentira preko fiskalne kase, s obzirom da naknada pri kupovini poklon vaučera ne predstavlja promet dobara, odnosno usluga, saglasno članu 3. Zakona.

Kada je u pitanju mogućnost držanja poklon čestitki (poklon vaučera) i prometa ostvarenog prodajom istih (nezavisno od načina plaćanja) u fiskalnoj kasi preko koje je evidentiran promet od prodaje dobara i usluga, mišljenja smo da u konkretnom slučaju nije dozvoljeno zajedno držati promet ostvaren od prodaje poklon čestitki (poklon vaučera) sa prometom evidentiranim u fiskalnoj kasi od prodaje dobara i usluga, već je potrebno da se na naplatnom mestu privrednog subjekta formira posebno mesto gde bi se vodila evidencija o broju zaduženih poklon čestitki (poklon vaučera) i količini ostvarenog prometa od prodaje istih i to nezavisno od načina plaćanja, po svakom naplatnom mestu. To znači da se u fiskalnoj kasi ne bi pojavljivao višak prilikom prometovanja poklon čestitki (poklon vaučera), odnosno zamene istih za novac dobijen po osnovu svih sredstava plaćanja (gotovina, ček, kartica).

Napominjemo da oblik i sadržina ove navedene evidencije nije propisana Zakonom, pa shodno tome privredno društvo može formirati evidenciju u skladu sa svojim poslovanjem.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović