Potpisivanje finansijskih izveštaja

Prema Zakonu o računovodstvu pravno lice ili preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Takođe prema Zakonu o računovodstvu propisano je da finansijske izveštaje usvaja skupština ili drugi nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik.

U slučaju da je zakonski zastupnik sprečen da potpiše finansijske izveštaje, finansijske izveštaje može da potpiše lice koje je u APR-u upisano kao ostali zastupnici.
Takođe bez obzira na to koje lice je potpisalo finansijski izveštaj i drugu dokumentaciju, za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, propisana je kolektivna odgovornost, tj. odgovorni su zakonski zastupnik, organ upravljanja i nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom, odnosno preduzetnik ili lice koje je opštim aktom pravnog lica ili preduzetnika odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori