Plaćanje školarine studentu – poreski tretman

PRIVREDNO DRUŠTVO PLAĆA ŠKOLARINU OBRAZOVNOJ USTANOVI ZA STUDENTA, NA OSNOVU UGOVORA O STIPENDIRANJU

Kada privredno društvo zaključi sa studentom ugovor o stipendiranju, na osnovu kojeg se obavezuje da svakog meseca obrazovnoj ustanovi plaća određen iznos školarine za ovog studenta, u tom slučaju ne može da se primeni neoporezivi iznos propisan odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, u visini od 11.511 dinara na mesečnom nivou.

To davanje nije direktna isplata novčanog iznosa stipendije, već se predmetni prihod studenta u celosti oporezuje u skladu sa odredbama Zakona, kao ostali prihod. Članom 85. stav 1. tačka 13) Zakona propisano je da se ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, osim prihoda iz tačke 11) ovog stava. U skladu sa stavom 3. istog člana, oporezivi prihod čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, na koji se primenjuje poreska stopa propisana članom 86. stavom 1. Zakona, u visini od 20%.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović