PASIVNI STATUS POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PORESKE OBAVEZE – NA PRIHOD OD OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KADA SE U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NALAZI U PASIVNOM STATUSU

 

U skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, navedni su uslovi i slučajevi u članovima 15. do 17., kada je poljoprivredno gazdinstvo u pasivnom statusu.  

Fizičko lice koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva koje se u registru poljoprivrednih gazdinstava nalazi u pasivnom statusu, a pri tome nije obveznik plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu poljoprivredne delatnosti, niti korisnik poljoprivredne penzije, ne može ostvariti pravo na izuzimanje od plaćanja poreza na dohodak građana na prihod ostvaren prodajom poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno sakupljanja plodova i lekovitog bilja.  

Ukoliko fizičko lice koje ostvaruje prihod od poljoprivredne delatnosti, a ne ispunjava ni neki od druga dva uslova koji su navedeni u članu 85. stav 1. tačka 16. Zakona, takav prihod ima tretman ugovorene naknade i isplatilac je dužan da na isti obračuna, obustavi i uplati porez na dohodak građana-porez na druge prihode, po stopi od 20%.

Po osnovu navedenog prihoda postoji i obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i to doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 26%, kao i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, za lica koja nisu obavezno osigurana po drugom osnovu, saglasno  Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Osnovicu poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 90% (član 85. stav 5. Zakona).

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović