Nasleđivanje pravnog lica i pravo naslednika na preknjižavanje više plaćenog poreza - Biljana Trifunović

Nasleđivanje pravnog lica i pravo naslednika na preknjižavanje više plaćenog poreza

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da fizičko, odnosno pravno lice ima pravo na:

  1. na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno;
  2. na poresku refakciju, odnosno na refundaciju poreza u skladu sa poreskim zakonom;
  3. da koristi poreski kredit u odnosu na poresku obavezu, odnosno obavezu po osnovu sporednih poreskih davanja;
  4. da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja.

U slučaju smrti osnivača pravnog lica, prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Kada sud donese Rešenje o nasleđivanju i obavesti naslednike, naslednici imaju prava na povraćaj više plaćenog poreza i na preknjižavanje. Ali u slučaju da preminuli osnivač pravnog lica nema naslednike, pravno lice ide u postupak stečaja i briše se iz Registra privrednih subjekata. Ukoliko se nakon stečaja odrede naslednici, nije moguće zatražiti povraćaj više plaćenog poreza, jer pravno lice je izbrisano iz Registra i više ne postoji.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!