Iskazivanje zakupa poslovnog prostora – kada se plaćanje vrši na kraju godine u Obrascu POPDV

 

U slučaju kada pravno lice uzme u zakup poslovni proctor od fizičkog lica i ugovori mesečnu naknadu u EUR-ima, a ceo iznos ugovorene naknade, dinarsku protivvrednost isplati na kraju godine, u obavezi je da podatke o naknadi iskazuje u polju 8d.2 Obrasca POPDV i to u svakom poreskom periodu treba iskazivati iznos naknade za uslugu zakupa (u bruto iznosu) koja je izvršena u tom poreskom periodu.

Ako je poreski period zakupca kalendarski mesec, treba za svaki mesec iskazivati iznos zakupnine koji se izračunava primenom srednjeg kursa NBS, odnosno ugovorenog kursa, na poslednji dan meseca, uvećan za iznos pripadajućeg porez na prihod od zakupa nepokretnosti, a ako je poreski period zakupca kalendarsko tromesečje u polje 8d.2 treba uneti zbir dinarskih iznosa zakupnine za ta tri meseca, uvećanih za iznos pripadajućeg poreza na prihod od zakupa nepokretnosti.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović