Iskazivanje zaduženja za ugovorene kazne i penale u Obrascu POPDV

Ugovorene kazne i penali se isplaćuju zbog kašnjenja u izvršenju nenovčanih obaveza ili zbog kršenja ugovora. Zakonski nisu definisane ugovorene kazne i penali i imaju različitu pravnu prirodu u zavisnosti od ugovora.

Ugovorene kazne i penali ne predstavljaju naknadu za ugovoreni promet dobara ili usluga i ne iskazuju se u Obrascu POPDV, ni kod isplatioca ugovorenih kazni i penala, ni kod primaoca.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović