Iskazivanje vraćenog avansa i umanjenja PDV u Obrascu PODPV

Primljeni avansi i obračunati PDV na primljene avanse se iskazuje u polju 3.9 Obrasca POPDV. Ukoliko se nakon primljenog avansa raskine ugovor, odnosno se odustane od posla, umanjenje obračunatog PDV za primljeni avans se iskazuje u polju 3.6 Obrasca POPDV. Osnovica za primljeni avans se ne umanjuje.

Obveznik PDV koji je platio avans vrši umanjenje prethodnog poreza u polju 8a.5 Obrasca POPDV u odgovarajućoj koloni, a umanjenje osnovice takođe ne iskazuje.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori