Iskazivanje izvoza gotovih proizvoda bez naknade u Obrascu POPDV

Izvoz dobara bez naknade za koja se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove mogao odbiti u potpunosti ili srazmerno, u tom slučaju se dati promet izjednačava sa prometom dobara uz naknadu, te je predmet oporezivanja PDV.

Ukoliko su ispunjeni uslovi za primenu poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona, podaci o datom prometu se iskazuju u polju 1.6 Obrasca POPDV za poreski period, odnosno na navedenom polju se iskazuje osnovica koju prema članu 18. Zakona predstavlja nabavna cena, odnosno cena koštanja tih ili sličnih dobara, u momentu prometa.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović