Obveznik PDV prilikom instaliranja elektronskih sistema obezbeđenja, održavanja i nadleganja sitema

Instaliranje elektronskih sistema obezbeđenja, deo su oblasti građevinarstva i spadaju u grupu delatnosti 43.21. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, propisane su delatnosti iz građevinarstva, gde je obveznik PDV primalac usluga.
Obzirom da instaliranje, odnosno postavljanje elektronskih sistema obezbeđenja spada u grupu delatnosi 43.21 – postavljanje električnih instalacija, obveznik PDV je primalac usluga.

Za usluge održavanja i nadgledanja sistema, obveznik PDV je lice koje pruža usluge.

Ukoliko je sistem obezbeđenja proizveden od sopstvenog materijala, tada i promet sistema obezbeđenja spada u delatnosti građevinatsva i obveznik PDV je primalac dobara.

Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, smatraju se dobra i usluge čiji se promet vrši u okviru obavljanja delatnosti iz sledećih grupa Klasifikacije delatnosti koje su propisane Uredbom o klasifikaciji delatnosti:

 1. 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
 2. 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;
 3. 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;
 4. 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
 5. 42.21 Izgradnja cevovoda;
 6. 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
 7. 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
 8. 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
 9. 43.11 Rušenje objekata;
 10. 43.12 Priprema gradilišta;
 11. 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
 12. 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
 13. 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
 14. 43.31 Malterisanje;
 15. 43.32 Ugradnja stolarije;
 16. 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
 17. 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
 18. 43.91 Krovni radovi;
 19. 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-270/2018-04 od 5.6.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović