Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi

U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici, su u obavezi da u propisanom roku podnesu prijavu za registraciju Poreskoj upravi. Izuzetak su  obveznici za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, je nadležna Agencija za privredne registre. Sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.

Poreska prijava se podnosi isključivo elektronskim putem preko portal e-POREZI, na Obrascu PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta.

Poreska uprava je na sajtu objavila Tehničko uputstvo za evidenciju izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata.

Odredba člana 25. ZPPPA u primeni je od 27. avgusta 2018. godine, što znači da obaveza dostavljanja navedenih podataka nastaje počev od navedenog datuma. Kako ni jednim drugim aktom nije propisan rok u kojem su obveznici dužni da propisane podatke dostave, obveznici neće postupili suprotno zakonu, ukoliko poresku prijavu PEP-IPJ podnesu i posle 27. avgusta.

Poreska Uprava je sistematizovala odgovore za slučajeve kada obveznici jesu, odnosno nisu dužni da pojedine podatke dostavljaju Poreskoj upravi.

 

 

 1. Sedište obveznika, proizvodni i skladišni prostor se nalaze na istoj adresi.

Podaci se ne dostavljaju, jer su već registrovani u APR.

 1. Obveznik ima distributivni centar, koji je registrovan kao ogranak.

Podaci se ne dostavljaju, jer je podatak o ogranku već registrovan u APR.

 1. Obveznik ima maloprodajne objekte.

Prema našem mišljenju, podatke ne bi trebalo dostavljati, jer Poreska uprava raspolaže ovim

podacima iz evidencije o fiskalnim kasama. Ipak, Obrazac PEP-IPJ predviđa iskazivanje i podataka o maloprodajnim objektima.

 1. Obveznik ima ugostiteljske objekte na različitim adresama

Podaci se ne dostavljaju, jer Poreska uprava raspolaže ovim podacima iz evidencije o fiskalnim kasama.

 1. Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se nalaze samo građevinske mašine.

Podaci se ne dostavljaju, jer nema poslovnih prostorija.

 1. Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se na slobodnoj površini skladišti

građevinski material.

Podaci se ne dostavljaju, jer se slobodna površina ne smatra poslovnom prostorijom.

 1. Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se nalaze kontejneri za smeštaj radnika.

Podaci se ne dostavljaju, jer se kontejneri ne smatraju poslovnim prostorom (nemaju status nepokretnosti).

 1. Obveznik poseduje skladišni prostor u kojem trenutno ne skladišti robu (prazan je).

Podaci se ne dostavljaju, ali pre nego u tom objektu počnete da skladištite robu podaci se dostavljaju.

 

 1. Obveznik izdaje u zakup skladišni prostor, u kojem ne skladišti svoju robu.

Podaci se ne dostavljaju, ali obavezu da podatke dostavi ima obveznik koji je zakupac tog prostora.

 1. Obveznik izdaje u podzakup skladišni prostor, u kojem ne skladišti svoju robu.

Podaci se ne dostavljaju, ali obavezu da podatke dostavi ima obveznik koji je uzeo u podzakup taj prostor.

 1. Skladištenje dobara vrši se na otvorenom prostoru, bez poslovnih prostorija.

Podaci se ne dostavljaju, jer ne postoje poslovne prostorije.

 1. Na istoj adresi gde je sedište obveznika, nalazi se proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja.

Podaci se ne dostavljaju, jer su već registrovani u APR.

 1. Skladišni prostor i poslovne prostorije se nalaze u inostranstvu.

Podaci se ne dostavljaju, jer skladišni prostor i poslovne prostorije nisu dostupne kontroli Poreske uprave.

 1. Stamben.i prostor koji se koristi za potrebe stanovanja radnika.

Podaci se ne dostavljaju, jer to nije poslovni prostor u kojem obveznik obavlja delatnost.

 1. Obveznik obavlja delatnost na otvorenom prostoru/zemljištu.

Podaci se ne dostavljaju, jer se otvoreni prostor ne smatra poslovnom prostorijom.

 1. Investiciona nekretnina koja se izdaje u zakup.

Podaci se ne dostavljaju, jer je u pitanju nekretnina u kojoj obveznik ne obavlja delatnost.

 1. Roba se nalazi u motornim vozilima koja koriste komercijalisti na terenu.

Podaci se ne dostavljaju, jer se motorna vozila ne smatraju skladišnim i poslovnim prostorom.

 1. Obveznik ima registrovano akcizno skladište.

Podaci se ne dostavljaju, jer su već dostavljeni Ministarstvu finansija.

 1. Obveznik ima distributivni centar, koji nije registrovan kao ogranak.

Podaci se dostavljaju.

 1. Obveznik ima administrativne prostorije izvan mesta sedišta, koje nisu registrovane u

APR-u. Podaci se dostavljaju.

 

 1. Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se nalazi objekat za skladištenje

građevinskog materijala.

Podaci se dostavljaju.

 

 1. Obveznik ima konsignaciono skladište. Podaci se dostavljaju.

 

 1. Obveznik ima robu koja je uskladištena kod komisionara.

Podaci se dostavljaju.

 

 1. Na istoj adresi van mesta sedišta obveznika, nalazi se više skladišnih prostorija.

Podaci se dostavljaju, a u prijavi se iskazuje ukupna kvadratura svih objekata.

 1. Tržni centar obezbeđuje poslovni prostor za zaposlene obveznika koji pruža usluge

tehničkog održavanja tržnog centra.

Podatke dostavlja obveznik, čiji zaposleni koriste poslovne prostorije.

 1. Obveznik drži robu u iznajmljenom skladištu.

Podaci se dostavljaju, od strane obveznika koji koristi skladište

 1. Kancelarija se nalazi u mestu sedišta obveznika, ali je na adresi koja je različita od

adrese koja je registrovana u APR-u.

Podaci se dostavljaju za tu kancelariju.

 1. Kancelarija se nalazi van mesta registrovanog sedišta obveznika. Podaci se dostavljaju.

 

 1. Maloprodajni objekat se puni robom, nije počeo sa radom i nema fiskalizovanu fiskalnu kasu.

Podaci se dostavljaju, s obzirom da se takav objekat smatra skladišnim prostorom.

 1. Roba se smešta u carinskom skladištu, koje ima objekat.

Podaci se dostavljaju, od strane obveznika čija se roba nalazi u skladištu.

 1. Zaposlenima je ugovorom o radu propisan rad od kuće.

Podaci se dostavljaju, jer se to smatra poslovnim prostorijama u kojima zaposleni obavljaju

registrovanu delatnost poslodavca.

 1. Postoji ugovor o skladištenju robe u tuđem skladištu, ali roba u njemu još uvek nije

Uskladištena.

Podaci se dostavljaju, pre početka skladištenja robe u skladištu.

Poreski obveznici imaju obavezu da Poresku upravu uredno obaveštavaju o svim izmenama podataka i to pre korišćenja prostorija u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i korišćenja prostorija u kojima obavljaju registrovanu delatnost.

U slučaju nepostupanja poreskih obveznika po članu 25. ZPPPA, odnosno neprijavljivanje Poreskoj upravi, prodajnog, skladišnog, odnosno smeštajnog prostora, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, shodno članu 176a. stav 2. ZPPPA. Roba koja se zatekne u prostorijama koje nisu prijavljene Poreskoj upravi, biće oduzeta.

Obveznik može da bude i prekršajno odgovoran u skladu sa članom 179. ZPPPA ukoliko ne postupi u skladu sa članom 25. ZPPPA.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!