Iskazivanje datih i primljenih avansa u Obrascu POPDV

Obveznik PDV koji je avansno platio dobavljaču za budući promet dobara ili usluga koji se oporezuje PDV, u polju 8a.7 Obrasca POPDV iskazuje i osnovicu i obračunati PDV. Ukoliko za dati avans obveznik PDV nije dobio avansni račun, u polju 8a.7 Obrasca POPDV iskazuje samo osnovicu, dok PDV iskazuje u narednom poreskom period kada dobije avansni račun.

Obveznik PDV koji primi avans za budući promet dobara ili usluga koji se oporezuje PDV, u polju 3.9 Obrasca POPDV, iskazuje osnovicu i obračunati PDV. Podatak o obračunatom PDV se iskazuje prema obračunatoj stopi PDV u zavisnosti da li se za taj budući promet primenjuje opšta ili posebna stopa PDV.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović