Porez na poklon koji prima grupa građana

Prema Zakonu o porezu na imovinu porez na nasleđe i poklon,  plaća se na pravo svojine i druga prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. Zakona, koje naslednici naslede, odnosno poklonoprimci prime na poklon.

Prema stavu 2. tog člana, porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni:

  • gotov novac;
  • štedni ulog;
  • depozit u banci;
  • novčano potraživanje;
  • pravo intelektualne svojine;
  • pravo svojine na vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović