Registracija stvarnih vlasnika kapitala počinje tek 01. 01. 2019. godine

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018)  propisana je obaveza evidentiranja  stvarnih vlasnika  kapitala pravnih lica i drugih subjekata – udruženja u Centralni registar. Ove obaveze oslobođeni su preduzetnici.

Zakon je stupio na snagu 08. 06. 2018. i dat je rok od 30 dana  od dana stupanja na snagu da  ovlašćena lica  odrede stvarnog vlasnika kapitala registrovanog subjekta, a to je 08. 07. 2018. godine.

Navodimo član 15. Zakona gde piše:

Prelazne i završne odredbe

Član 15

Postojeći Registrovani subjekti dužni su da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona odrede stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. ovog zakona, kao i da obezbede podatke i dokumenta iz člana 10. stav 2. ovog zakona.

Ipak, registracija stvarnih vlasnika kapitala počinje tek 01. 01. 2019. godine.

Kako podzakonskih dokumenata još nema. Na sajtu APR takođe nema obrasca na osnovu koje bi ovlašćena lica mogla da izvrše zakonsku obavezu, kontaktirali smo APR pitanjem,  šta su naše obaveze, i dobili sledeći odgovor:

 

Predmetnim Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika nije predviđeno podnošenje bilo kakve dokumentacije u vezi stvarnih vlasnika. Takvu dokumentaciju je privredno društvo dužno da poseduje i čuva kod sebe.

Podatke o stvarnim vlasnicima će kroz korisničku aplikaciju, koja će biti dostupna na internet strani Agencije za privredne registre, upisivati zakonski zastupnici privrednih društava. Ova obaveza nastupa od 01. 01. 2019. godine, a o svim detaljima privredni i drugi subjekti će biti blagovremeno obaveštavani.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori