POREZ NA IMOVINU NA KIOSK KOJI NIJE INKORPORISAN U ZEMLJIŠTU

 

Kiosk koji nije inkorporisan u zemljištu, već je postavljen na njemu i koji se može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine ne smatra se nepokretnošću i nije predmet oporezivanja porezom na imovinu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00229/2018-04 od 11.5.2018. godine)

 

 

„Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, propisano je da se porez na imovinu plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Odredbom člana 2. stav 2. tačka 2) Zakona propisano je da se nepokretnostima, u smislu člana 2. stava 1. Zakona, smatraju i stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (dalje: objekti).

S tim u vezi, mišljenja smo da se kiosk koji nije inkorporisan u zemljištu, već je postavljen („leži“) na njemu i koji se može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine ne smatra nepokretnošću, pa nije predmet oporezivanja porezom na imovinu.

Da li je veza između kioska i zemljišta na kojem „leži“ takve prirode da on predstavlja nepokretnu, odnosno pokretnu stvar tj. da li se može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine, faktičko je pitanje koje organ nadležan za utvrđivanje poreza na imovinu ceni prema okolnostima svakog konkretnog slučaja.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović