Bliži se rok za registraciju stvarnih vlasnika kapitala – 31. 01. 2019.

Registracija stvarnih vlasnika kapitala

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018)  propisana je obaveza evidentiranja  stvarnih vlasnika  kapitala pravnih lica i drugih subjekata – udruženja, fondacija, zadužbina i dr.

Nova obaveza odnosi se na:

1) sva privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;

2) zadruge;

3) ogranke stranih privrednih društava;

4) sva poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;

5) fondacije i zadužbine;

6) ustanove;

7) predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Obaveza se ne odnosi na:

Ne primenjuje se na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Lica koja su definisana  pomenutim Zakonom imaju obavezu  da do 08.07.2018. odrede stvarnog vlasnika i pribave kompletnu dokumentaciju u vezi sa svojom vlasničkom strukturom. Centralnu evidenciju stvarnog vlasništva će voditi APR.

Jedan od osnovnih razloga za donošenje i primenu ovog Zakona jeste Direktiva EU, u cilju formiranja jedinstvene baze podataka o stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata koji su registrovani u odgovarajućim registrima u Republici Srbiji. Cilj formiranja jedinstvene baze podataka jeste  blagovremeno  otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Važna napomena: Zakon je stupio na snagu 08. 06. 2018. i dat je rok od 30 dana  od dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćenim licima da odrede stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, a to je 31. 01. 2019. godine.

.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović