Ugovor o radu na određeno vreme

Prema Zakonu o radu, poslodavac može da sa više zaposlenih zaključi ugovor o radu na određeno vreme, do 24 meseca. Nakon 24 meseca, poslodavac ne može da produžu ugovor o radu na određeno vreme sa tim zaposlenim, može da raskine radni odnos ili da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme.

Novoosnovani poslodavci imaju mogućnost da zaključe ugovor o radu na određeno vreme do 36 meseci. Novoosnovanim poslodavcima se smatraju pravna lica i preduzetnici koji su registrovani do godinu dana. Nakon godinu dana od registrovanja pravnog lica ili preduzetničke radnje se ne smatraju novoosnovanim poslodavcima.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-403/2016-02 od 27.7.2016. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori