Troškovi goriva nastalog upotrebom vozila fizičkog lica u službene svrhe pravnog lica

Ukoliko fizičko lice upotrebljava sopstveno vozilo u službene svrhe, i ukoliko troškove goriva plati preko pravnog lica, pravno lice može da knjiži te troškove kao rashod uz odgovarajuću dokumentaciju.

Prema Zakonu o računovodstvu navedeni troškovi se mogu priznati kao rashod uz dostavljenje fakture za gorivo. Takođe preza Zakonu o računovodstvu nije predviđeno utvrđivanje da li gorivo koje je plaćeno sa računa pravnog lica zaista utrošeno u službene svrhe, takođe Zakon o računovodstvu ne propisuje da li će se taj trošak priznati u poreskom bilansu, to uređuju drugi zakoni i propisi o porezu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović