Prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga

Prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga se ne oporezuju ukoliko ih ostvari lice koje je:

  • nosioc poljoprivrednog gazdinstva;
  • koje doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća po rešenju kao osiguranik po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
  • korisnik poljoprivredne penzije.

Navedena lica na ostvarene prihode ne plaćaju porez na dohodak građana, kao ni doprinose za obavezno socialno i zdravstveno osiguranje.

Zakonom o šumama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015) odredbom člana 8. tačka 23) propisano je da šumski proizvodi jesu svi proizvodi šuma i šumskog zemljišta (šumsko drveće i žbunje i svi njihovi delovi; biomasa ukupne šumske vegetacije; cvetovi, seme, plodovi, kora drveta, korenje; mahovina, paprat, trava, trska, cveće, lekovito, aromatično i jestivo bilje, druge biljke i njihovi delovi; gljive; med, smola; šušanj, treset i humus; travnati ili pašnjački pokrivač; divljač i ostale životinje koje žive u šumi).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović