Postupak isplate zarade i naknada kada je račun privrednika u blokadi putem asignacije/cesije

Objašnjenje propisa, postupak, primer ugovora o asignaciji, popunjavanje i dostavljanje Obrasca PPP PD, nalozi za prenos.

Privrednim društvima i preduzetnicima zabranjeno je da potpisuju ugovore o asignaciji, cesiji, pristupanju dugu, preuzimanje duga ili ugovor o prebijanju – kompenzaciji kada im je tekići račun u blokadi radi izvršenja prinudne naplate.

Ova zabrana regulisana je članom 5. stav 2. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Službeni glasnik RS“ br. 68/2015). U slučaju kršenja ove odrebe Zakona propisane su veoma visoke nvčne kazne, za pravna lica od 50.000 do 2.000.000 dinara dok za preduzetnike kazne su niže i kreću se u rasponu od 10.000 do 500.000 dinara.

Pored Zakona o obavljanju plaćanja,  ovu poslovnu aktivnost uređuju još i Zakon o obligacionim odnosima kao i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – ZPPPA.

Kako svako pravilo ima izuzetka tako je i ZPPPA propisan izuzetak kojim se dozvoljava:

  • Isplata zarada, naknada troškova (dolazak i odlazak sa posla, troškovi nastali usled službenog putovanja u zemlji i inostranstvu), takođe dozvoljeno je isplatiti i otpremninu za odlazak u penziju zaposlenog kao i naknada zaposlenih u procesu restrukturiranju preduzeća, stečaja i likvidacije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović