• Home
  • Blog
  • Propisi

Otkaz ugovora o radu na određeno tokom odsustva zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta

Zaposlene koje su u radnom odnosu po osnovu ugovora o radu na određeno vreme, ukoliko za vreme ugovora odsustvuju zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, prema članu 187. Zakona o radu, poslodavac ne može da otkaže ugovor, zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos se produžava do isteka korišćenja prava na to odsustvo.

Ukoliko poslodavac za vreme navedenih odsustva otkaže ugovor zaposlenoj, u roku od 60 dana od rešenja o otkazu, zaposlena može da pokrene spor pred nadležnim sudom.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-1800/2016-02 od 1.8.2016. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović