Obveznici PDV – dostavljaju uz obrazac PP PDV i POPDV – prvo dostavljanje je već 15. 08. 2018.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen je u „Službenom  glasniku RS“, br. 90/2017 i 119/2017., stupio je na snagu 01. 01. 2018. dok je  njegova primena odložena i počinje 01. 07. 2018. godine. Mesečni poreski obveznici prvi pregled obračuna dostavljaće  za juli mesece, znači do  15. avgusta, a tromesečni za poreski period jul – septembar do 15. oktobra 2018. godine. Primena ovog Pravilnika do sada je dva puta odlagana.

 

Članom 1. Pravilnika propisano je da se ovim pravilnikom bliže uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović