Komentar izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona deviznom poslovanju usvojen je i objavljen je u  „Službenom  glasniku RS“, br. 30/2018. Stupio je na snagu 28.4.2018. godine, odložena je primena  članova od 13. do 17, člana 19. i člana 20. stav 8. ovog Zakona, njihova primena počinje  od 1.1.2019. godine.

Najnovije izmene i dopune  Zakona država Srbija ispunjava  obaveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Takođe, jedan  deo izmena i dopuna Zakona odnosi se na  stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta kako za domaće privrednike, ali i za strane investitore.

Navodimo najznačajnije izmene koje se primenjuju od 28. 04. 2018. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović