Izmene Zakona o PDV-u  koje se primenjuju   od 01. jula 2018.

Usvojen ja  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, tekst najnovije verzije je  objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2018.  Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, s tim što će se primenjivati od 1. jula 2018. Godine. Pojedine odredbe  člana 4. Zakona o PDV primenjivaće se  od 1. januara 2019. godine.

Najnovije izmene Zakona o PDV bile su uslovljene usaglašavankjem naših propisa sa propisima EU, a najviše sa Direktivom Saveta 2006/112/EZ o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost, kao i stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata.

Najznačajnije izmene  Zakona o PDV su sledeće:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović