Iskazivanje usluga koje pruža lice iz inostranstva u Obrascu POPDV

Ukoliko usluge rezidentnom pravnom licu pruža pravno lice iz inostranstva, a mesto prometa tih usluga je sedište primaoca usluga prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, bez obzira da li je usluga pružena u inostranstvu, smatra se prema Zakonu da je usluga pružena na teritoriji Republike Srbije. Prema tome primalac usluga ima obavezu da kao poreski dužnik interno obračuna PDV za promet usluga. Tako obračunati PDV obveznik PDV ima pravo da odbije kao prethodni porez, u skladu sa članom 28. stav 5. Zakona.

Osnivica za navedene usluge se upisuje u polje 8g.1. Obrasca POPDV, a interno obračunati PDV se upisuje u polje 3a.2. Obrasca POPDV. Ako obveznik PDV ima pravo na odbitak tako obračunatog PDV, iskazuje ga u polju 8e.2 Obrasca POPDV.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović