Upotreba dobara za lične potrebe osnivača, zaposlenih u neposlovne svrhe - Biljana Trifunović

Upotreba dobara za lične potrebe osnivača, zaposlenih u neposlovne svrhe

Upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika

 

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost prometom usluga se smatraju svi poslovi i radnje koji se ne smatraju prometom dobara, a koji mogu biti preduzeti činjenjem, nečinjenjem ili trpljenjem, između ostalog i prenos, ustupanje i davanje na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine, predaja jela i pića za konzumaciju na licu mesta, ustupanje udela ili prava i dr.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!