Stopa PDV za promet iseckane kompletne biljke kukuruza i krmnog sirka

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, promet kukurznog zrna, bez obzira da li je očišćeno ili na neki drugi način obrađeno se oporezuje po stopi od 10%, ali ukoliko se radi o prometu kompletno iseckane biljke kukuruza, gde se nalaze stablo, listovi, klip, onda se promet tako iseckane biljke kukuruza oporezuju po stopi od 20%.

Prema članu 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%, ali takođe prema istom članu propisano je da se po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje promet žitarica, suncokreta, soje, šećerne repe i uljane repice.

Kada fizičko lice vrši promet kompletno iseckane biljke kukuruza i krmnog sirka obvezniku PDV, fizičko lice koje vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosilac ili član poljoprivrednog i šumskog gazdinstva upisan u registru poljoprivrednih gazdinstava, ima pravo na PDV naknadu po stopi od 8%. Obveznik PDV – primalac navedenih dobara dužan je da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara, o čemu izdaje priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu – uplatom na tekući račun ili račun štednje. Obveznik PDV koji je nabavio predmetna dobra ima pravo da, u skladu sa Zakonom, odbije iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da je PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara platio poljoprivredniku, pri čemu ukazujemo da PDV nadoknada mora biti plaćena u novcu – uplatom na tekući račun ili račun štednje, dok za vrednost dobara nije propisan način plaćanja.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00496/2016-04 od 12.3.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović