PDV na usluge odnošenja otpada na deponiju

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji odnosi otpad sa mesta na deponiju, sabija ga uz pomoć mašine za sabijanje otpada i radnika na toj mašini, Javno komunalnom preduzeću, obveznik PDV – pružalac usluga dužan je da obračuna PDV po opštoj stopi PDV od 20% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović