Određivanje mesta prometa usluga koja se pružaju putem interneta - Biljana Trifunović

Određivanje mesta prometa usluga koja se pružaju putem interneta

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, mestom prometa usluga se određuje prema mestu u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište. Takođe mesto prometa usluga je i mesto gde primalac usluga obavlja delatnost, u slučaju da se usluga pruža na mestu obavljanja delatnosti.

Ukoliko se pružaju usluge projektovanja koje nisu vezane za sam objekat, mesto prometa usluga projektovanja je sedište ili stalna poslovna jedinica primaoca usluga. Ukoliko je primalac usluga nerezidentno lice, odnosno ima sedište i stalnu poslovnu jedinicu u inostranstvu, mesto prometa usluga je u inostranstvu i nema obračunavanja i plaćanja PDV.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00582/2015-04 od 15.3.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!