Dopuna Zakona o reviziji

Zakonom o dopunama Zakona o reviziji, dopunjen je član 12. Zakona o reviziji, da pored toga da licencirani revizori ne mogu biti oni koji su krivično osuđivani prema članu 5. Zakona o reviziji, sada i osnivači i vlasnici društva koja se bave revizijom ne mogu biti oni koji su krivično osuđivani u skladu sa članom 5. Zakona o reviziji.

Od dana stupanja na snagu ovih dopuna, 28.04.2018. društva za reviziju dužna su da dostave Komori ovlašćenih revizora obaveštenje o ispunjenosti navedenih zahteva iz dopuna Zakona, odnosno da svoje poslovanje usklade sa odredbama dopuna Zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 28. oktobra 2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović