• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 16/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za izdavanje licenci:

1) pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;

2) pravnom licu i odgovornom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

Član 2

Licence iz člana 1. ovog pravilnika izdaju se na zahtev pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica – za obavljanje poslova odgovornog lica, u zavisnosti od poslova koje namerava da obavlja podnosilac zahteva.

Član 3

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za izdavanje licence, licencu rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove rada (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa zakonom.

Član 4

Troškove izdavanja licence, što uključuje i troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za njeno izdavanje ili obnavljanje, snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović