• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 58/2016 i 16/2018)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržina i način vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja (u daljem tekstu: Registar).

Član 2

Gajenje domaćih životinja, u smislu ovog pravilnika, jeste skup genetskih i zootehničkih postupaka radi ispoljavanja proizvodnog potencijala životinja.

Autohtone rase domaćih životinja gaje se u čistoj rasi.

Član 3

Autohtone rase domaćih životinja gaje se na:

1) ekstenzivan način;

2) poluintenzivan način;

3) intenzivan način.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović