Pozajmice između povezanih lica i transferne  cene – 2017. - Biljana Trifunović

Pozajmice između povezanih lica i transferne  cene – 2017.

Povezana lica, često između sebe daju beskamatne pozajmice. Takve transakcije, dozvoljene su ali davalac pozajmice bez kamate ima obavezu da da iskaže ne naplaćenu kamatu kao osnovicu za obračun i plaćanje poreza. Primalac pozajmice bez kamate, nema obavezu da iskazuje takvu transakciju niti da plaća dodatno porez.

Ove transakcije, često zbunjuju privrednike, pa prvo dajemo izvod iz mišljenja Ministarstva finansija na ovu temu:

 

Kada je ugovorom o zajmu, zaključenim između obveznika (kao zajmoprimca) i njegovog osnivača – povezanog lica (kao zajmodavca), predviđeno da se kamata na zajam ne obračunava i ne plaća, obavezu podnošenja dokumentacije o transfernim cenama u formi izveštaja ima isključivo zajmodavac.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-173/2016-04 od 18.7.2016. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!