• Home
  • Blog
  • Propisi

Porez na prihode od izdavanja nerezidentnog fizičkog lica po osnovu davanja u zakup nepokretnosti u Srbiji

Ustav Republike Srbije u članu 16, predviđa da su opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju.

Između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske zaključen je Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak, sa Protokolom  koji se primenjuje od 1. januara 1975. godine.
Ugovor proizvodi pravno dejstvo i u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Republike Francuske.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović